Elektronikos išvežimas įmonėms

Kiekviename biure, priklausomai nuo jame vykdomos veiklos pobūdžio, yra daugiau ar mažiau įvairios įrangos bei elektronikos prietaisų, kurie reikalingi sklandaus, kokybiško ir profesionalaus darbo užtikrinimui. Laikui bėgant, biuro įranga sugenda arba tiesiog pasensta ir ją nedelsiant reikia atnaujinti. Tokiu atveju, dažnas susiduria su klausimu - kur mesti nebenaudojamą biuro įrangą ir įvairius elektronikos prietaisus, jei tam netinka įprasti komunalinių atliekų konteineriai? Biuro įrangos ir elektronikos atnaujinimas reikalauja nemažai žinių ir kruopščios rinkos analizės, nes iš labai didelės pasiūlos reikia išsirinkti tinkamiausią įrangą. Norime, kad naujos, modernios, praktiškos ir reikalingos įrangos išsirinkimas būtų vieninteliu Jūsų rūpesčiu. Tam, kad Jums nereikėtų galvoti, kur dėti naują įrangą ir elektronikos prietaisus, kol Jūsų biure vis dar stovi senoji technika, siūlome savo paslaugas. Greitai ir tvarkingai išvešime seną biuro įrangą ir elektronikos prietaisus. Pasirūpinsime, kad jie būtų perdirbti, o tie, kurie perdirbimui netinkami – saugiai utilizuoti.

Svarbu profesionaliai sunaikinti nenaudojamą arba neveikiančią elektroniką, nes išmesta į netinkamą sąvartyną, elektronika tampa itin kenksminga aplinkai – įrenginiuose yra medžiagų, kurios, sąveikaudamos su aplinkos veiksniais, tampa kenksmingos mums patiems. Elektronikos įrenginių sudėtyje yra juodųjų ir spalvotųjų metalų, plastiko ir kitų medžiagų, kurias galima saugiai perdirbti ir panaudoti kitiems gaminiams. Tačiau reikia nepamiršti ir apie kitas sudedamąsias elektronikos įrenginių dalis – gyvsidabrį, šviną, chromą, nikelį ir kitas medžiagas, kurios yra itin pavojingos gamtai. Netinkamai išmestos ir patekusios į aplinką, šios medžiagos gali užteršti vandenį, gruntą, orą ir sukelti tokią žalą gamtai ir žmogui, kurios nebus galima ištaisyti.

Svarbiausia yra kuo labiau sumažinti oro užterštumą, nes be oro žmogus gali išgyventi tik kelias minutes, jis yra esminis komponentas žmogaus ir visų kitų gyvųjų organizmų gyvybei palaikyti. Į atmosferą patekusios elektronikos atliekos teršia ją įvairiomis pavojingomis medžiagomis ir kietosiomis dalelėmis. Nors nei pavojingų medžiagų, nei kenksmingų kietųjų dalelių mes nejaučiame, nuolat kvėpuodami užterštu oru pamažu save nuodijame. Organizme kaupiasi kenksmingos medžiagos, kurios, laikui bėgant, sukelia plaučių ligas, tampa piktybinių navikų, alergijų ir įvairių lėtinių ligų priežastimi. Į organizmą patekusios kenksmingos kietosios dalelės, priklausomai nuo savo dydžio, gali būti sulaikomos viršutiniuose arba gilesniuose kvėpavimo takuose. Iš viršutinių kvėpavimų takų jos gali ir pasišalinti, tačiau tos dalelės, kurios pateko į gilesnius kvėpavimo takus, ten gali išbūti nuo 2 savaičių iki 1 metų. Taip susiformuoja labai palanki terpė minėtų lėtinių ligų vystymuisi. Norint to išvengti, reikia, kad į sąvartynus patektų kuo mažiau biologiškai skaidžių medžiagų, kurios pūva ir išskiria metaną – atmosferai labai kenksmingas dujas. Pats svarbiausias dalykas, norint mažinti elektronikos atliekų keliamą žalą atmosferai – tinkamas įrangos perdirbimas ir utilizavimas. Todėl išmetę nenaudojamą biuro įrangą ar įvairią elektroniką į tam nepritaikytus komunalinių atliekų konteinerius, pridarysite daugiau žalos, nei naudos. Tam ir esame mes – padėsime tinkamai susitvarkyti su nereikalinga įranga ir elektronika.

Tinkamai išmesti elektronikos atliekas būtina ne tik dėl kenksmingo jų poveikio aplinkai, tačiau ir dėl to, kad teisingai perdirbtos, jos gali tarnauti toliau, taupydamos gamtos išteklius ir naujų įrenginių gamybos sąnaudas. Mes siekiame kuo labiau kontroliuoti netinkamai išmetamos elektronikos keliamą žalą. Raginame ir Jus prisidėti prie mūsų – leiskite tinkamai pasirūpinti Jūsų turima įranga, kurios jau nebenaudojate. Užtikrinsime, kad įvairi biuro įranga ir Jums nebereikalinga elektronika būtų sėkmingai perdirbta, o netinkama perdirbimui – utilizuota saugiai ir profesionaliai.